Thăm dò ý kiến
Kết quả thăm dò trang web Phòng giáo dục Đầm Hà
Tin tức sự kiện
Quyết định công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2008-2009

Ngày  14   tháng 08  năm 2009 Sở giáo dục và Đào tạo ra Quyết định Công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2008-2009. Phòng Giáo dục Đầm Hà có 10 giáo viên được công nhận, cụ thể:

1. Tiểu học:

1

Chu Thúy Hồng

TH Thị trấn

2

Đoàn Thị Hồng

TH Thị trấn

3

Lại Thị Hương

TH Tân Lập

4

Ngô Thị Mai

TH Thị trấn

5

Nguyễn Thị Thu Phương

TH Xã Đầm Hà

6

Nguyễn Thị Tơ

TH Xã Đầm Hà

2. THCS

7

Phan Thị Cần

THCS Thị trấn Đầm Hà

8

Ty Minh Phương

THCS Thị trấn Đầm Hà

9

Phan Thị Hường

THCS xã Đầm Hà

10

Đào Thị Châu

THCS xã Đầm Hà

CÁC TIN KHÁC
Liên kết
Quảng cáo